dodano 2010-10-22 r. przez admin

Zasady funkcjonowania podatku VAT w rolnictwie

Podatek VAT w Polsce jest nałożony na towary oraz usługi w postaci podatku pośredniego w takiej postaci, aby jak najmniej wpływać na ich cenę. Na jakiej zasadzie funkcjonuje on w rolnictwie?

 

Podobnie jak w innych branżach podatek VAT w rolnictwie osiąga różne wartości. Od 2000 roku, kiedy wprowadzono ostatnią ustawę regulującą tą kwestię, podatek ten obejmuje nieprzetworzone produkty rolne w wysokości 3% ceny netto. Rolnicy rozliczają się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, które są obowiązkowe (o czym mówią odrębne przepisy). Pozostali zostaną objęci opodatkowanie VAT na zasadach uproszczonych, czyli będą podlegać zryczałtowanemu systemowi zwrotu VATu od towarów i usług, które będą nabywane w celach produkcji rolnej.

 

Stawka podatku VAT

Produkty i usługi objęte opodatkowaniem

0 %

 • Środki do produkcji rolnej

 • Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze (grupa SWW 082)

 • Przyczepy ciągnikowe rolnicze, ciągniki rolnicze oraz zespoły i części ciągników rolniczych

 • Książki i czasopisma branżowe

3 %

 • Materiał siewny i hodowlany

 • Nieprzetworzone produkty rolne

7 %

 • Materiały i roboty budowlane

 • Usługi związane z:

  • Maszynami, urządzeniami i narzędziami dla gospodarki rolnej

  • Ciągnikami rolniczymi

  • Naprawą i regeneracją zespołów i części do ciągników rolniczych oraz sprzętu rolniczego

22 %

 • Nośniki energii

 • Maszyny i urządzenia sortujące i chłodnicze

 • Folie

 • Opakowania

 • Usługi telekomunikacyjne

 

 

Rozliczenie podatku VAT na zasadach ogólnych obowiązuje rolników, którzy prowadzą sprzedaż produktów rolnych we własnym imieniu. Są oni zobowiązani złożyć co miesiąc deklarację podatkową dla podatku VAT do 25 dnia kolejnego miesiąca. Jeśli rolnik sprzedaje wyłącznie produkty rolne, może składać deklaracje kwartalne pod warunkiem pisemnego poinformowania Urzędu Skarbowego.

 

Rolnicy ryczałtowi mogą odliczać podatek VAT od sprzedaży towarów z własnej produkcji na zasadach ogólnych, jeśli spełnią określone warunki. Jednym z nich jest sprzedaż własnych nieprzetworzonych produktów rolnych o wartości powyżej 20 000 zł w roku poprzednim. Ponadto są zobligowani do prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży przez minimum 3 miesiące poprzedzające moment rezygnacji z ryczałtu. W Urzędzie Skarbowym należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Dodatkowo rolnik musi prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupów towarów i usług w celu późniejszego sformułowania deklaracji podatkowej VAT.

Komentarze:

Brak

Dodaj komentarz