dodano 2010-10-13 r. przez admin

VAT należny i VAT naliczony

Poniżej prezentujemy wyjaśnienie pojęć VAT-u należnego i naliczonego. Wyjaśniamy także specyfikę ich funkcjonowania oraz sposób ustalania.

 

Podatek VAT należny

Jest obliczany w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. To podatek, który dotyczy sprzedaży usług lub produktów i "należy się" Urzędowi Skarbowemu od danej firmy. Innymi słowy podatek VAT należny jest to podatek naliczony przez przedsiębiorcę przy sprzedaży własnych towarów lub usług i który jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

Podatek VAT należny obliczany jest od podstawy opodatkowania, lecz do zapłaty nie przypada cała kwota obliczona w ten sposób, tylko pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług.

 

Sprzedawca towaru lub usługi będący "podatnikiem VAT" oblicza podatek należny od dokonanej sprzedaży (podstawy opodatkowania) i ma prawo pomniejszyć go o podatek naliczony, który zapłacił przy zakupie innych towarów lub usług, zawarty w fakturach zakupu, z uwzględnieniem rabatów, upustów itp. Powstałą różnicę wpłaca do budżetu (Urzędu Skarbowego). Jeśli podatek zawarty w fakturach zakupu jest wyższy od należnego, to podatnik ma wtedy prawo do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy. W niektórych przypadkach przedsiębiorca może otrzymać zwrot różnicy podatku.

 

Podatek VAT naliczony

Wynika z autentycznych faktur zakupu otrzymanych przez podatnika (przedsiębiorcę) przy nabyciu towarów i usług. W przypadku importu jest to suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Podatek naliczony w danym okresie to podatek zapłacony w poprzednim, który pomniejsza podatek należny.

Różnica między podatkiem od towarów i usług naliczonym i należnym polega na tym, że ten, który wystawiany jest w fakturach własnych, wydawanych przez firmę to - VAT należny (należny budżetowi państwa), a ten zawarty w fakturach otrzymanych od dostawców to - podatek naliczony.

 

Gdy podatek należny jest wyższy od naliczonego, to różnica odprowadzana jest do budżetu państwa. Gdy natomiast podatek należny jest niższy od naliczonego, to powstała różnica zwracana jest przez budżet państwa podatnikowi.

Komentarze:

  • 28/01/2012 przez gosc (Agata)

    Bardzo rzeczowo napisany artykuł. Wprost, bez zbędnego owijania. Naprawdę wiele mi wyjaśnił.

  • 20/05/2014 przez gosc (Elbi)

    Podręcznikowo wytłumaczone, przydało się do nauki na egzamin.

  • 08/07/2014 przez gosc (Dara)

    Wyjaśnione w jasny, przystępny sposób - takie podejście do tematu mają z reguły osoby dobrze znające się na rzeczy:) Dziękuję.

Dodaj komentarz