dodano 2011-03-08 r. przez admin

Rodzaje faktur

wyliczanie VAT

Fakturą nazywamy dokument, rodzaj rachunku, który zawiera dane o przeprowadzonej transakcji.

 

Faktura powinna zawierać:

 • dane, które identyfikują dokument: data wystawienia, numer,
 • strony transakcji: sprzedawca, nabywca,
 • dane przedmiotu transakcji: nazwa, rodzaj, cena, ilość,
 • dane do rozliczenia podatków,
 • zestawienie słowne i liczbowe,
 • informacje o formie zapłaty, terminach, miejscu odbioru, dostawy,
 • podpis.

 

Rodzaje faktur:

 

Faktura VAT – przedsiębiorca, który jest podatnikiem VAT ma obowiązek wystawiania faktury VAT stwierdzającej dokonanie przez niego transakcji. Jeśli sprzedaż dotyczy osób nie będących podatnikami VAT oraz czynności wykonywanych poza granicami naszego kraju przedsiębiorca nie musi wystawiać faktury. Wówczas wystarczy zwykły rachunek. Fakturę VAT należy wydać do 7 dni od daty transakcji lub udzielenia usługi. Faktury sporządza się w dwóch egzemplarzach, oryginał odbiera kupujący, a kopia zostaje u podatnika.

 

Faktura VAT marża – dokument, który wystawia się, gdy podstawą opodatkowania jest marża. Ustawa o podatku VAT podaje tylko nieliczne transakcje, które opodatkowano według tej procedury, należą do nich podatnicy świadczący usługi turystyki, a także ci, którzy dokonującą dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

 

Faktura pro forma – dokument, który zapowiada lub jest propozycją faktury, nie jest jednak dokumentem księgowym.

 

Faktura VAT RR – dokument, który dotyczy produktów rolnych kupowanych od rolnika ryczałtowego. Wystawia się ją w dwóch egzemplarzach, oryginał przekazuje się dostawcy, czyli rolnikowi.

 

Faktura VAT zaliczkowa – dokument, który wystawia się, gdy sprzedający otrzyma przed wydaniem produktu lub wykonaniem usługi, część lub całość należności, np. zaliczkę, przedpłatę, ratę, zadatek. Obowiązek podatkowy powstaje wówczas z chwilą otrzymania tej części lub całości zaliczki. Faktura VAT zaliczkowa, poza tym co zawiera zwykła faktura VAT, musi posiadać dodatkowe informacje dotyczące zamówienia, za które wypłacono zaliczkę, tj. ilość zamówionych produktów, cenę netto, stawki podatku, kwotę podatku, a także wartość brutto zamówienia oraz daty i numery wcześniejszych faktur zaliczkowych.

Komentarze:

 • 06/03/2012 przez gosc (grafik)

  Podatki podatkami a na stronie pełno kradzionych fotek ... ładnie to tak ?

 • 18/10/2012 przez gosc (lol)

  no a jak:D

 • 18/10/2012 przez gosc (lol)

  no a jak:D

 • 18/10/2012 przez gosc (lol)

  no a jak:D

Dodaj komentarz