dodano 2010-10-13 r. przez admin

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to obowiązkowe świadczenie osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń.


W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje podatków dochodowych:

  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów. Ustawodawca przewidział także możliwość opłacania tego podatku w uproszczonej (zryczałtowanej) formie przez niektórych przedsiębiorców.
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby prawne od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach od uzyskanych przychodów.

 

Poniżej omówione zostały zasady naliczania, stawki i progi podatkowe obowiązujące w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Więcej na temat podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) można przeczytać w artykule "Co należy wiedzieć o podatku CIT".

 

Podstawa opodatkowania

Podstawą obliczenia podatku dochodowego są dochody podatnika, czyli przychody uzyskane ze stosunku pracy w przypadku osób fizycznych, zaś dla przedsiębiorcy jest to różnica między przychodami z prowadzonej działalności a kosztami uzyskania tych przychodów. Kiedy już obliczymy kwotę dochodu, jaką uzyskaliśmy w danym roku podatkowym, na skali podatkowej musimy sprawdzić ile wynosi podatek. Pamiętajmy jednak, iż nie oznacza to, że taką kwotę musimy dopłacić, gdyż w ciągu roku odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy. Podatnikom, którzy nie wybrali podatku liniowego, przysługuje dodatkowo kwota wolna od podatku. Na lata 2009 i 2010 tzw. kwota wolna od opodatkowania wynosi: 3091,00 zł, czyli od takiej kwoty dochodu nie musimy płacić podatku.

 

Stawki i progi podatkowe

Podatek dochodowy określa różne stawki podatku w zależności od tego, co jest przedmiotem opodatkowania oraz z jakiej formy opodatkowania korzysta podatnik. Może to być skala podatkowa, podatek liniowy czy ryczałt ewidencjonowany.

 

Stawka podatku liniowego w 2010 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu. Podatek liniowy w Polsce mogą płacić osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Stawki podatku progresywnego (progresja łączna, szczeblowa) wynoszą: 18% i 32%. Progi podatkowe obowiązują odpowiednio:

 

  1. Pierwszy próg podatkowy - obowiązuje do 85.528 zł dochodu. Należny podatek dochodowy wynosi 18% od dochodu minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł.
  2. Drugi próg podatkowy - dla dochodów powyżej 85 528 zł. Wyższy podatek obowiązuje od nadwyżki, czyli łącznie jest to 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Komentarze:

Brak

Dodaj komentarz