dodano 2010-10-22 r. przez admin

Jak uniknąć obowiązku zapłaty podatku dochodowego

Przede wszystkim nie płacimy podatków od wszystkich dochodów, jakie uzyskamy. Istnieją źródła, które możemy odliczyć od podstawy opodatkowania – jeśli nie przekroczy ona określonej kwoty, zostaniemy zwolnieni od obowiązku opłaty podatku dochodowego.

 

Temat należy zacząć od definicji dochodu, czyli wyniku finansowego, osiągniętego przez podatnika w wyniku działalności gospodarczej lub stosunku pracy. Obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego obowiązuje zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Jednak podatnicy PIT mogą skorzystać z ulgi podatkowej, jeśli ich dochód nie przekroczy określonej wysokości.

 

Należy pamiętać, że prowadząc firmę możemy wybrać formę opodatkowania. Dostępne możliwości to:

  • ryczałt,

  • karta podatkowa,

  • podatek liniowy – 19%,

  • podatek progresywny – 18 i 32%.

 

Dochód, nieprzekraczający wartości wolnej od opodatkowania, nie wywołuje obowiązku zapłaty podatku dochodowego, jednak każdy podatnik jest zobligowany do przedstawienia rocznego zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym. W związku z rozwojem gospodarki naszego kraju, a co za tym idzie z wciąż rosnącymi przychodami, kwota wolna od podatku z roku na rok ulega zmianie. W 2009 roku nie płaciliśmy podatku dochodowego, jeśli w roku 2008 nasz dochód nie przekroczył 3091,00 PLN i poziom ten w wyniku zaokrągleń utrzymał się również w tym roku. Wysokość kwoty wolnej od podatku określa Ministerstwo Finansów.

 

Jak określić, czy nasze dochody nie są na tyle wysokie, abyśmy musieli płacić podatek? Jeśli jesteśmy opodatkowani na zasadach ogólnych proces ten przedstawia się następująco:

 

podatek dochodowy

 

Od kwoty naszego dochodu możemy odliczyć wszelkie ulgi, które przysługują nam w myśl ustawy o PIT. Art. 27 1 ustawy mówi nam, że podatek pobiera się od podstawy dochodu, czyli kwoty, od której już nic więcej nie możemy odliczyć. Jeżeli nasza podstawa dochodu jest mniejsza niż 85528 zł wówczas podatek wynosi 18% podstawy minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 556, 02 zł. Jeśli nasze 18% jest wartością mniejszą niż 556,01 zł to należny podatek wynosi 0 zł, ponieważ nie może ona być kwotą ujemną.

 

Od podstawy dochodu powyżej 85528 zł, naliczany jest 32% podatek, ale tylko od nadwyżki. Przykładowo, jeśli podstawa dochodu do opodatkowania to 100.000 zł, podatek wyniesie 14839,02 zł (18% * 85528 zł) plus 4631,04 (32% * 14472 zł).

Komentarze:

  • 02/11/2011 przez gosc (????)

    ?????

Dodaj komentarz