dodano 2010-10-22 r. przez admin

Kiedy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów?

Wynikająca z ustawy o podatku od osób fizycznych, z podatkowego punktu widzenia, ewidencja przebiegu pojazdów zalicza się do bardzo ważnych. Obowiązek prowadzenia ewidencji spoczywa na podatniku, który posiada swój prywatny samochód, a nie może ująć go jako element majątku firmy lub używa samochodu, który nie jest jego własnością.

 

Ewidencja przebiegu pojazdu to forma określania przez podatnika przebiegu auta wykorzystywanego w działalności gospodarczej, a nie będącym środkiem trwałym firmy. Jeżeli podatnik używa prywatnego samochodu do celów wynikających z odbywania podróży służbowych, czyli tak zwanych jazd lokalnych pracownik ma obowiązek prowadzenia ewidencji.

 

Pojazdami jakie można ująć w ewidencji są: samochody osobowe i ciężarowe, ewidencja jednakże nie dotyczy motocykli czy też motorowerów. Pojazdy ewidencjonowane nie mogą posiadać homologacji producenta czy też importera, wymaganej dla samochodów innych niż osobowe. Ponadto ich dopuszczalna ładowność nie może przekraczać 500kg.

 

Skutki nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

W przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wydatki, które ponosi podatnik używając samochodu osobowego, nie będącego środkiem stałym ani nie użytkowanego na podstawie umowy leasingowej, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Również wydatki poniesione na zakup części oraz usługi naprawy i przeglądu nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

 

W przypadku, gdy ewidencja prowadzona jest w sposób nieprawidłowy utracimy zwolnienia z opodatkowania świadczeń z tytułu użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.

 

Nie musi

Obowiązku prowadzenia ewidencji nie ma podatnik, który ponosi wydatki rozliczane w ramach miesięcznego ryczałtu pieniężnego na rzecz pracownika.

Komentarze:

Brak

Dodaj komentarz