dodano 2011-05-20 r. przez admin

Czy zakup auta można wliczyć w koszty działalności?

W koszta działalności gospodarczej zakup auta możemy wliczyć w dwóch przypadkach – jednorazowo albo też w ramach odpisów amortyzacyjnych. Z reguły jest tak, że jeśli firma do zakupu środków trwałych zalicza samochody, to mogą być one wliczone w koszta. Są jednak do spełnienia pewne warunki. W przypadku, gdy wliczenie ma być jednorazowe, to wszystko zależy od rodzaju kupowanego samochodu oraz statusu podatkowego przedsiębiorcy. Jedynie samochody inne niż osobowe, takie jak dostawcze, mają przywilej korzystania z pełnego odliczenia w podatku dochodowym.

 

Wykorzystując zastosowanie stawek określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonuje się tzw. odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. W przypadku samochodów dostawczych, mają one prawo korzystać z 20% stawki. Jeżeli samochód jest używany w naszej firmie znacznie bardziej niż przeciętnie, to mamy możliwość podwyższania podanych w wykazie stawek dla środków transportu. Trzeba pamiętać, że odpisy amortyzacyjne stanowią koszt podatkowy naszej działalności. Szczegółowe postępowanie wliczenia w koszty za ich pomocą wygląda następująco: w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu samochodu jako środka trwałego do ewidencji, odliczamy kwotę od od jego wartości początkowej. Dokonuje się tego do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową albo też w którym postawiono je w stan likwidacji, sprzedano czy też zauważono ich niedobór. Wszystko to możemy uczynić tylko w przypadku tych samochodów dostawczych, których wartość początkowa wynosi dokładnie albo powyżej 3,5 tys. zł.


Jeśli chodzi o czas dokonywania odpisów amortyzacyjnych istnieją dwie możliwości: albo dokonujemy je jednorazowo, pod koniec roku podatkowego, albo co kwartał.


Jest jeszcze jedna możliwość wliczenia auta dostawczego w koszty działalności, przeznaczona dla małych lub średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem tylko tych podatników, którzy chcą dokonać wliczenia w roku podatkowym, w którym to swoją działalność rozpoczęli. Wtedy to mogą dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, również od wartości początkowej środków trwałych. Należy pamiętać, że z takiego rozliczenia można skorzystać tylko i wyłącznie w miesiącu, w którym to środki trwałe zostały wliczone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przeciwnym wypadku należy stosować zasady ogólne. Z kolei jeśli określany limit wyniesie 50 tys. euro, to wtedy nie stosuje się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3,5 tys. zł wartości początkowej środków trwałych.


Jeżeli jednak nie kupujemy auta dostawczego, tylko osobowe, to wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem dla firmy jest leasing – ale tylko, jeśli nasza działalność przynosi duże dochody. Zaleta leasingu wynika z faktu szybszego niż w wypadku amortyzacji okresu obciążania kosztów wartością rat leasingowych. Niestety, nie jest to łatwy sposób, gdyż koszty czynszu najmu lub rat leasingu operacyjnego samochodu dostawczego są dosyć ograniczone przez odpowiednie przepisy. Przykładowo, dosyć skomplikowana jest sprawa z określeniem przebiegu takiego samochodu, co jest czynnością konieczną. Podatnik musi w związku z tym prowadzić ewidencję przebiegu auta wg określonego wzoru. Jeśli dojdą do tego duże raty leasingowe, to mogą wyniknąć poważne trudności z zaliczeniem części kosztów użytkowania takiego samochodu osobowego w koszty uzyskania przychodu.

 

Jak widzimy więć, sprawa wliczenia auta w koszty działalności jest sprawą dosyć skomplikowaną i należy bardzo uważnie prześledzić wszystkie możliwości aby wybrać tą właściwą, która opłaci nam się najlepiej.

Komentarze:

Brak

Dodaj komentarz