dodano 2011-08-25 r. przez admin

Teraz możesz pobrać odpis z KRS przez Internet!

Pobierz odpis z KRS on-line

Przedsiębiorco, pobierz odpis z KRS przez internet

 

Dawniej, aby otrzymać odpis z rejestru przedsiębiorców, było konieczne udanie się do sądu i uiszczenie odpowiedniej opłaty za wydrukowanie odpisu przez urzędnika. Jednak już dziś, jak podaje nowela do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), każdy może bezpłatnie przeglądać za pośrednictwem Internetu aktualne informacje o przedsiębiorstwach wpisanych do KRS, a wydruki komputerowe mają moc urzędową. Weryfikacja treści polega na porównaniu wydruku z danymi zamieszczonymi w sieci.

 

Wpisywanie nr NIP przez sąd rejestrowy

 

Zgodnie z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości, sąd rejestrowy jest upoważniony do wpisywania numeru NIP przedsiębiorcy z urzędu po otrzymaniu informacji o przyznaniu numeru. Wpis ten będzie nieodpłatny.

 

Wg wiceprezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, sędzi Anny Gałas, jest to zmiana na lepsze, szczególnie, że zwalnia sąd rejestrowy z obowiązku doręczenia przedsiębiorcom postanowień i uzasadnień o tym wpisie . Informacje o numerze NIP sąd rejestrowy otrzymuje z Urzędu Skarbowego. Krajowa Izba Gospodarcza również popiera to rozwiązanie; nie jest już konieczne wzywanie przedsiębiorcy do uzupełniania swoich danych. Jest to znaczne uproszczenie pracy sądów.

 

Zalety rejestracji firmy on-line

 

Do niedawna, mimo że sąd rejestrowy otrzymywał z Urzędu Skarbowego informacje o numerze NIP, przedsiębiorca musiał złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o nadanie numeru. Wydłużało to rejestrację pełnych danych o spółce i opóźniało rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Nowelizacja wprowadziła również możliwość wpisania do rejestru adresu strony internetowej i adresu e-mail przedsiębiorstwa, dzięki czemu możliwy będzie szybki kontakt z przedsiębiorcą. Nie stworzy to dodatkowych obowiązków przedsiębiorcom, stanie się natomiast przydatne dla zainteresowanych kontaktem. Wniosek o wpisanie do rejestru takich danych jest jednak odpłatny. Przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizacji danych w przypadku ich zmiany.

 

Zarzuty wobec elektronicznej rejestracji działalności gospodarczej

 

Takie rozwiązanie nie spotkało się z ogólnym poparciem. Prawnicy twierdzą, że stwierdzanie autentyczności dokumentów w formie elektronicznej i papierowej wydawanych przez KRS spowoduje wiele komplikacji pomimo posiadania przez te dokumenty mocy urzędowej. Definiują to tym, że używanie kwalifikowanych certyfikatów w instytucjach państwowych nie jest zbyt powszechne w Polsce. Uniemożliwia to więc posługiwanie się postacią elektroniczną dokumentu.

 

Przedsiębiorcy zgodnie twierdzą, że najważniejsza jest możliwość posługiwania się wyciągami, zaświadczeniami i odpisami wydawanymi przez KRS w formie elektronicznej. Dokument elektroniczny ma obecnie moc urzędową.

 

Elektroniczne dokumenty posiadają moc urzędową, konieczne jest więc posługiwanie się bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym za pomocą odpowiednich certyfikatów). Jest jednak zabronione używanie informacji zawartych w rejestrze do reklamy itp.

 

Zdaniem specjalistów dostęp do danych rejestru przedsiębiorców powinien być nieodpłatny. Z drugiej strony, za możliwość wydruku odpisu, który ma posiadać moc urzędową, powinny być pobierane opłaty. Dzięki temu podatnicy nie zostaną obciążeni kosztami korzystania z KRS lecz ci, którzy z niego korzystają.

Komentarze:

  • 10/01/2012 przez gosc (gość)

    jeśli ktoś ma daleko do sądu polecam skorzystanie z serwisu http://www.krsnateraz.pl/ dostarczają odpisy szybko, tanio i dodatkowo scan w tym samym dniu

  • 20/03/2012 przez gosc (he?)

    a po co gościu to teraz skoro można ściągnąć online? wtf?

  • 26/08/2012 przez gosc (nUtfXfpegcuKBYgQ)

    Hecukva good job. I sure appreciate it.

Dodaj komentarz